Bloc

Novetats importants pels autònoms 22.06.2017
06.22.2017 Laboral i Seguretat Social

La Llei de Mesures Urgents del Treball Autònom va quedar ahir pràcticament tancada a la ponència del Congrés dels Diputats on s'ha negociat. Aquesta norma inclou una desena llarga de novetats; la Llei podria ser enviada avui al Senat, perquè ...

Criteri de la Inspecció de Treball sobre els registres horaris
05.24.2017 Laboral i Seguretat Social

ÚLTIMS CRITERIS SOBRE REGISTRES HORARIS La Inspecció de Treball ha posat fi a la incertesa: no hi haurà sancions per a les empreses que no tinguin un registre diari de la jornada de treball dels seus empleats. L'organisme ha ...

Les empreses han de portar un registre diari de la jornada de TOTS els seus treballadors
05.12.2017 Laboral i Seguretat Social

ÚLTIMS CRITERIS SOBRE REGISTRES HORARIS Inspecció de Treball seguirà exigint a les empreses que portin un registre diari de la jornada de TOTS els seus treballadors. El canvi de criteri que sembla deduir-se d’una recent sentència del Tribunal ...

Abans de l´01.05.2017 es pot augmentar la cotització als autònoms
03.09.2017 Laboral i Seguretat Social

INCREMENT VOLUNTARI COTITZACIÓ AUTÒNOMS 2017 Abans de l’1 de maighi ha l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos ...

Cotització a la Seguretat Social 2017
02.24.2017 Laboral i Seguretat Social

COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 2017 L'Ordre ESS/106/2017, publicada al BOE de 11 de febrer de 2017, desenvolupa les normes de cotitzacióa la Seguretat Social, atur, protecció per cessament ...

Calendari Oficial Festes Laborals 2017
01.27.2017 Laboral i Seguretat Social

Benvolgut client, La present és per comunicar-li el Calendari Oficial de Festes Laborals per a l’any 2017, segons el que estableixen l’Ordre TSF/137/2016, de 06 de juny i l’OrdreTSF/341/2016, de 30 de novembre ...

Novetats laborals i de la Seguretat Social per al 2017
12.13.2016 Laboral i Seguretat Social

• Fixació del salari mínim interprofessional per a 2017 (DA única) El Govern, d'acord amb el que estableix l'article 27.1 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, el salari ...

Canvis en les indemnitzacions per fi de contractes temporals
10.20.2016 Laboral i Seguretat Social

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea s’ha pronunciat en relació a la regulació laboral espanyola amb la sentència de 14 de setembre de 2106 que afirma, enfront del que fins ara es donava per fet, que el principi de no discriminació entre treballadors temporals i fixe que exigeix ​​la igualtat de les seves ...

Obligació de les empreses de portar un registre de les hores de treball de tots els treballadors
07.15.2016 Laboral i Seguretat Social

NOUS CRITERIS EN CONTROL DE LA JORNADA LABORAL La recent instrucció 3/2016 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, considera que "no és admissible que, amb la invocació de la flexibilitat horària que ofereixen les normes laborals, es puguin perjudicar els drets dels treballadors i ...

Opció modificar base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms -RETA-
04.14.2016 Laboral i Seguretat Social

Com cada any, abans de l’1 de maig, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadorsautònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad. Si està interessat en modificar la citada base o ...

Possibilitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms -RETA-
06.23.2015 Laboral i Seguretat Social

BASE DE COTITZACIÓ D’AUTÒNOMS Els comuniquem que, abans de l’1 de NOVEMBRE, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva ...

24.03.2015 Reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l´ocupació en l´àmbit laboral
03.25.2015 Laboral i Seguretat Social

El Reial Decret-Llei 4/2015, de 22 de març regula una reforma integral del sistema de formació professional per l'ocupació, perseguint quatre objectius: la garantia de l'exercici del dret a la formació dels treballadors, empleats i aturats; la contribució efectiva de la formació a la competitivitat de les ...

Novetats laborals i de Seguretat Social 2015
01.28.2015 Laboral i Seguretat Social

A continuació detallem lesprincipals novetats laborals i de Seguretat Social de la Llei de Pressupostos Generals per a 2015 i d’altres normes publicades fa poc: · S’incrementen del 0,5 % les ...

Revalorització de les pensions i prestacios públiques: 0,25%
01.22.2015 Laboral i Seguretat Social

Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2015.(BOE 31-12-2014) ...

Salari mínim interprofessional per a l´any 2015: 648,60 €/mes - 21,62 €/dia
12.30.2014 Laboral i Seguretat Social

Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2015 (BOE 27-12-2014) En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, contenido en el ...

Mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l´eficiència -octubre 2014-
10.22.2014 Laboral i Seguretat Social

Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. Aquesta Llei ratifica les mesures contingudes ...

Jubilació anticipada. Canvi de criteri.
09.08.2014 Laboral i Seguretat Social

La Seguretat Social ha emès un nou criteri d'interpretació de les regles de la jubilació anticipada que permet jubilar-se als 61 anys als treballadors que tenen actualment un conveni especial i no procedeixen d'un acomiadament col · lectiu. Amb l'enduriment dels requisits per accedir a la jubilació ...

Modificacions en la gestió i control dels processos per incapacitat temporal
07.25.2014 Laboral i Seguretat Social

MODIFICACIONS EN LA GESTIÓ I CONTROL DELS PROCESOS D’I.T Real Decret 625/2014, de 18 de juliol, pel que es regulen determinats aspectes de la ...

El Tribunal Suprem suavitza els requisits per cobrar pensió de viduïtat a persones separades o divorciades
04.08.2014 Laboral i Seguretat Social

El Tribunal Suprem suavitza els requisits per cobrar pensió de viduïtat a persones separades o divorciades El Ple de la sala Social modifica la doctrina que mantenia fins ara d'exigir que la pensió percebuda després del ...

Reducció de la cotització empresarial a la Seguretat Social per contractació indefinida
03.04.2014 Laboral i Seguretat Social

REDUCCIÓ DE LES COTITZACIONS EMPRESARIALS PER CONTINGÈNCIES COMUNES A la SEGURETAT SOCIAL PER CONTRACTACIÓ INDEFINIDA. RD- ...

 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades